Ikelite TTL Sync Cord, Nikonos to 1x Nik SB Strobe and 1x Ike

Ikelite TTL Sync Cord, Nikonos to 1x Nik SB Strobe and 1x Ike

SKU # ike.4115.36.d

$150.00